Modulopbygget vejlederkursus afsluttet i Uummannaq

D. 10. marts 2016 modtog 10 personer i Uummannaq deres bevis for at have gennemført et længerevarende kursusforløb for vejledning af børn og unge med risikoprofiler og/eller funktionsnedsættelse. 

Kursusforløbet består af 7 moduler, og det har en samlet varighed på 26 dage. Indholdet er tilrettelagt efter deltagernes daglige arbejde med børn og unge. Fokus er at give deltagerne viden om og indsigt i børn og unges trivsel og udvikling med risikoprofiler og/eller funktionsnedsættelse; herunder forskellige handicap-forståelser og -opfattelser i forhold til samfundet, de nære relationer og personen med et handicap.  

Formålet med kurset er at give deltagerne konkrete metoder og redskaber til at vejlede andre eller selv udføre en tidlig pædagogisk indsats overfor familier med børn med risikoprofiler og/eller funktionsnedsættelse. Der har været særlig vægt på helhedsorienterede metoder ift. at kunne vejlede hele familien samt nærmiljøet.

Deltagerne er blevet introducerede til viden omkring følelsesmæssige reaktioner, opdragelse af børn med handicap, stresshåndtering i hverdagen mv. Endvidere har de haft undervisning i samtaleteknikker, anerkendende og visuel pædagogik. Forældresamarbejde har været i centrum igennem kurset. Deltagerne er blevet introduceret til samarbejdsmetoder, som skal fremme tværfaglig samarbejde og samarbejde med forældrene. Herunder har der været fokus på konflikthåndtering og konfliktforståelse.

Vejlederkurset er primært rettet mod professionelle, såvel faglærte som ufaglærte, der primært arbejder med børn og unge med vidtgående handicap eller nedsat funktionsevne. Kurset er udviklet i samarbejde med eksterne konsulenter, og undervisningen er blevet varetaget af Center for Autisme.

Det andet hold forventes afsluttet i sensommeren 2016 i Maniitsoq.

For mere information kan kontaktes: Karen Joelsen Kristensen, konstitueret afdelingschef i IPIS, på mail karj@nanoq.gl eller pr. telefon 34 66 24.