WIGN - Social tegnsprogsordbog på dansk

 
Co-design, didaktik og data. Troels Madsen er døv, og studerer på Digitale Medier og Design i Danmark. Han støder ofte ind i tekniske og akademiske fagbegreber, som der ikke findes tegn for. I stedet må han og en tolk langsomt stave sig igennem ordene eller benytte selvopfundne tegn.

Nu har Troels udviklet Wign (udtales som det engelske ord ”wine”), en social digital tegnbank, hvor døve og tegnsprogstolke kan dele og efterlyse fagtermer eller andre ord, som ikke er alment kendte. 

Navnet ”Wign” er en sammentrækning af ’Wikipedia’ og ’sign’, og målet er netop at skabe et Wikipedia-lignende fællesskab blandt tegnsprogsbrugere, som selv bidrager til oversættelse mellem ord og tegn.

Wign er nemt at bruge for alle med videokamera, som de fleste mobiltelefoner har i dag. Du går ind på hjemmesiden www.wign.dk. Her kan du vælge: 
- At lægge en video op med din version af et tegn til et ord
- At efterlyse et tegn i håb om, at en anden person har et bud
- At se over 500 tegn via videoklip
- At rate tegn (målet for fremtiden er at kunne opnå en form for standardisering af tegnene)

Wign er støttet af Dansk Ungdoms Fællesråds (DUF) Initiativstøtte, og den er ejet af Danske Døves Ungdomsforbund. 

Du kan også følge Wign på Facebook.