Hvad er PISSASSARFIK

Pissassarfik er et landsdækkende handicapcenter beliggende i Sisimiut.

Tilbuddene i Pissassarfik er rettet mod børn, unge og voksne med handicap, pårørende til personer med handicap og fagpersoner, som arbejder med området. Pissassarfik tilbyder faglig vejledning, rådgivning, udredning, undervisning, kurser, terapi og træning i forhold til fysiske, psykiske, tale-sproglige og kognitive handicap.

Pissassarfik samler en række fagspecialer:
-          Fysioterapeut
-          Talepædagog
-          Psykolog
-          Ergoterapeut
-          Socialpædagog
-          Socialrådgiver

Dette giver mulighed for tværfaglige og helhedsorienterede løsninger, vidensudvikling og vidensdeling.

Formålet med Pissassarfik er at forbedre livskvaliteten og mulighederne for en meningsfuld tilværelse for borgere med handicap. I Pissassarfik er det et grundlæggende princip, at et forløb tager udgangspunkt i og implementeres i borgerens hverdag. Derfor vil der ofte være behov for vedligehold og opfølgning af forløbet.