Kurser mv.

Vi består af et konsulent-team med forskellige faglige baggrunde, som tilbyder kurser til:

 • Specifikke grupper, som lever med handicap
 • Professionelle, som arbejder med personer med handicap
 • Pårørende til personer med handicap
Formålet med vores kursustilbud er at imødekomme de reelle behov om mere viden om handicapforholdene i Grønland både lovgivningsmæssigt og socialt. Vores kurser bliver udviklet og formet ud fra erfaringsbaseret vidensproduktion og vidensindsamling. Vi afholder flere landsdækkende og lokale kurser i løbet af året.  

Vi kan give kursustilbud om følgende:

 • Fra viden til indsats  
 • Seksualitet og psykisk sygdom 
 • ADHD/autisme kurser 
 • Kurser om og med CI-børn 
 • Tegn Til Tale kurser
 • Tegnsprogskurser 
 • Vejlederuddannelse 
 • Støttepersonsuddannelse 

Vi afholder desuden følgende flere dages træf inkluderende undervisning for følgende specifikke grupper, som lever med handicap:
 • Blinde og svagsynende
 • Døve

Vores konsulent-team har mange års erfaring med handicapområdet i Grønland, og vi sørger for, at vores kursustilbud tilpasses den grønlandske kontekst, når vi tilbyder kurser med eksterne undervisere. På nogle af kurserne er vi selv undervisere grundet vores sammensætning af særlige faglige og erfaringsmæssige baggrund.

Vi gør opmærksom på, at kursustilbuddene afspejler vores nuværende sammensætning af faglige kompetencer og erfaringer. Derfor kan der forekomme ændringer i vores tilbud.

Hvert kursus tilbydes til udvalgte specifikke målgrupper, faggrupper eller geografiske områder, og der er typisk et begrænset antal af pladser grundet indkvarteringsmuligheder.

Du er altid velkommen til at kontakte os om spørgsmål eller specifikke ønsker om kursustilbud til netop din faggruppe, som arbejder med personer med handicap eller din specifikke gruppe, som lever med et handicap her