ADHD og autisme konference 2012

I 2012 blev der for første gang i Grønland afholdt en konference om ADHD og autisme, hvor mange fagfolk og forældre deltog fra hele landet.

IPIS var udvikler og afvikler i samarbejde med relevante aktører fra Danmark. 

Konferencens hovedformål var at styrke deltagernes viden om diagnoserne, og give dem konkrete redskaber til at foretage en tidlig indsats. Det viste sig, at mange af fagfolk manglede grundlæggende viden om diagnoserne, og forældrene følte sig lettede, fordi der endelig kom fokus på ADHD og autisme i Grønland. 

Over 100 fagfolk og forældre deltog i konferencen, og der blev lagt vægt på, at alle byer og bygder, som havde borgere med disse diagnoser, var repræsenterede.

I 2012 var der ca. 1.500 personer omfattede af Handicaplovgivningen, herunder personer med ADHD og autisme. 

Klik på billedet nedenunder for at læse vores redegørelse for konferencen.