ADHD/autisme kurser


FORMÅL
At give deltagerne større indsigt i den livsverden og perception, personer med ADHD eller Autisme lever i. Der vil være en introduktion til forskellige pædagogiske værktøjer, som man kan benytte for at få hverdagen til at fungere.

Det vil være fokus på at give større viden om den livsverden, personer med disse diagnoser lever i, idet det i praksis vil være udgangspunktet for at finde ud, hvilken pædagogiske metode man skal anvende. Selvom det i høj grad kommer an på graden af den enkelte persons tilstand, vil deltagerne blive introducerede til, hvad man særlig skal være opmærksom på i relation til disse diagnoser; herunder bliver der lagt vægt på, hvordan man kan få afdækket de individuelle behov hos vedkommende, og hvordan man kan få iværksat en handleplan med forskellige løsningsmuligheder, samt hvilke pædagogiske metoder man kan benytte sig af.  

Kurset tager som udgangspunkt afsæt i deltagernes hverdag og de reelle udfordringer, de står overfor. Efter behov kan der udarbejdes individuelle handleplaner for at støtte den diagnosticeredes videreudvikling.

MÅLGRUPPE
Personer med ADHD eller autisme.
Professionelle, som arbejder til daglig med personer med ADHD eller autisme.
Pårørende til personer med ADHD eller autisme.

FORM
Det varierer efter behov. Undervisningen varetages primært af vores IPIS-konsulent Jane Justsen.