Blindetræf


FORMÅL
At introducere personer med synshandicap til forskellige former for ADL samt andre relevante hjælpemidler. 

Derudover handler det om at give dem mulighed for at mødes og udveksle livserfaringer med henblik på fremtidig netværksdannelse. Ud fra den grønlandske kontekst er det sjældent, at folk med samme handicap kan mødes og udveksle livserfaringer og støtte hinanden i hverdagen. Det er dels på grund af de store geografiske afstande mellem byer og bygder, dels på grund af de økonomiske omkostninger ved at rejse internt rundt i landet og dels på grund af manglen på kommunikationsmuligheder udenfor de store byer. Det betyder, at mange med dette handicap ofte lever isolerede uden mulighed for støtte fra andre i lignende situation. 

Derfor tilbyder vi en gang om året at samle denne særlige gruppe af personer, som lever med et synshandicap for at imødekomme deres praktiske og sociale behov. Blindetræffet inkluderer 3 dages kursus, som afholdes af IPIS i samarbejde med Dansk Blindesamfund. Herunder er der undervisning i forskellige ADL (almindelig daglig levevis) teknikker samt en præsentation af diverse hjælpemidler, der kan forbedre målgruppens livssituation. Programmet for træffet tilrettelægges så vidt muligt efter de grønlandske forhold og muligheder. Der tages udgangspunkt i målgruppens reelle behov for at kunne klare sig selv i relation til daglige gøremål så som at handle ind, lave mad og spise den uden støtte fra andre. Derudover er der IT- undervisning, som kan bidrage til at mindske ensomheden i hverdagen. 

Udover undervisningen er det sociale aspekt en særlig vigtig del af træffet, idet gruppen har mulighed for at få støtte eller sparring fra andre personer i samme situation, hvilket har stor betydning for den enkelte. I denne forbindelse drejer det sig om at se muligheden for at skabe et netværk, den enkelte kan have glæde af fremover.

I forbindelse med træffet afvikles ISI’s (Foreningen for blinde og svagsynede i Grønland) årlige generalforsamling. 

MÅLGRUPPE
Blinde og svagtseende.
Støttepersoner til blinde og svagtseende. 

FORM
Træffet afvikles over 3 dage med eksterne undervisere fra Dansk Blindesamfund.