Døvetræf


FORMÅL 
At introducere personer med hørehandicap til forskellige muligheder i forhold til uddannelse og arbejdsmarkedet. 

Derudover vil der være fokus på mulige hjælpemidler for at gøre hverdagen lettere for personer med hørehandicap. Formålet er endvidere at give dem mulighed for at mødes og udveksle livserfaringer med henblik på fremtidig netværksdannelse. Ud fra den grønlandske kontekst er det sjældent, at folk med samme handicap kan mødes og udveksle livserfaringer og støtte hinanden i hverdagen. Det er dels på grund af de store geografiske afstande mellem byer og bygder, dels på grund af de økonomiske omkostninger ved at rejse internt rundt i landet og dels på grund af manglen på kommunikationsmuligheder udenfor de store byer. Det betyder, at mange med dette handicap ofte lever isolerede uden mulighed for støtte fra andre i lignende situation. 

Derfor tilbyder vi en gang om året at samle denne særlige gruppe af personer, som lever med et hørehandicap for at imødekomme deres praktiske og sociale behov. Ved træffet vil deltagerne få mere viden om det at være døv generelt, og specifikt hvordan det er at være døv i Grønland; herunder lægges der vægt på, det at definere sig selv som døv, og hvad det betyder for ens selvopfattelse, samt hvad det betyder for andre. 

Derudover vil der være oplæg omkring uddannelses- og arbejdsmarkedsmuligheder, hvor der blandt vil være oplæg om personlige erfaringer fra en døv i Grønland. Der vil også være oplæg om diverse muligheder for at få en tolk bevilliget i Grønland; herunder vil der være en præsentation af fjerntolkning i Danmark. Endvidere vil der være IT-undervisning tilrettelagt gruppens behov. 

Udover oplæggene er det sociale aspekt en særlig vigtig del af træffet, idet gruppen har mulighed for at få støtte eller sparring fra andre personer i samme situation, hvilket har stor betydning for den enkelte. I denne forbindelse drejer det sig om at se muligheden for at skabe et netværk, den enkelte kan have glæde af fremover. Herunder lægges der vægt på at inkludere de grønlandske døve, som er flyttet til Danmark.     

I forbindelse med træffet afvikles KTK’s (Døveforeningen i Grønland) årlige generalforsamling.

MÅLGRUPPE 
Døve

FORM
Træffet afvikles over 11 dage på højskolen Castberggård med eksterne undervisere fra Danske Døves Landsforbund.