Fra viden til indsats


FORMÅL
At introducere deltagerne til redskaber og metoder, de kan bruge i det daglige arbejde med personer med handicap. Det handler om, hvordan man som sagsbehandler eller støtteperson kommer fra viden til indsats – hvordan man kommer fra fakta om den enkeltes situation til at udarbejde en konkret og realistisk handleplan for vedkommende.     

Deltagerne får viden om hvilke ting, man skal være opmærksom på, samt hvilke handlemuligheder der er, når man til daglig arbejder med personer med handicap. Der er især fokus på, hvordan man som sagsbehandler eller støtteperson kan lave en indsats overfor personen med handicap så tidligt i forløbet som muligt. Hovedvægten af undervisningen lægges på at give medarbejderen redskaber til at få en større indsigt i den enkelte persons behov ved hjælp af indsamling og afdækning af fakta. Der vil være fokus på at give sagsbehandler eller støtteperson metoder til, hvordan man kan arbejde helhedsorienteret for at kunne give den bedst mulige service overfor personen med handicap. 

Endvidere vil der være fokus på at fremme samarbejdet mellem den enkelte sagsbehandler og andre relevante aktører. Herunder gives der redskaber til at kunne klargøre og afklare opgavefordelingen mellem sagsbehandler, støtteperson, personen med handicap samt andre aktører. Kurset tager udgangspunkt i medarbejdernes daglige arbejde og de reelle udfordringer, de står overfor.   

MÅLGRUPPE
Sagsbehandlere og støttepersoner, som arbejder med personer med handicap.   

FORM
Kurset afvikles over 3 dage med eksterne undervisere fra Human Insight.