Kurser om og med CI-børn


FORMÅL 
At give deltagerne indsigt i og større viden om, hvad ”Cochlear Implant” (CI) er, og hvad det gør ved barnet og dets udvikling. 

Det handler om at hjælpe barnet og de personer i dets nærmiljø på bedst mulig vis, efter barnet har fået foretaget CI-operationen. Der lægges vægt på at give deltagerne den nødvendige forståelse af barnets opfattelse af omverdenen før og efter CI, således at de kan være med til, at barnet får det fulde udbytte af deres CI. 

Det vil være fokus på talepædagogiske træningsøvelser og metoder for at sikre barnets sproglige udvikling, som er baseret på leg og kommunikation. Deltagerne får undervisning i, hvordan de i hverdagen kan integrere forskellige måder at stimulere barnets hørelse, sprog og taleevne. Deltagerne opnår desuden viden om brugen af den auditive sans, som kan være et redskab til at understøtte opbygningen af barnets sprog.

Kurset tager som udgangspunkt afsæt i deltagernes hverdag og de reelle udfordringer, de står overfor. Efter behov kan der udarbejdes individuelle handleplaner til at støtte det enkelte barns videreudvikling.    

MÅLGRUPPE  
Forældre og andre pårørende til børn med CI.
Professionelle, som til daglig arbejder med børn med CI.    

FORM
Det varierer efter behov. Undervisningen varetages primært af vores IPIS-konsulent Henriethe Malakiassen.