Kursus om misbrug blandt særlige målgrupper


FORMÅL 
At introducere deltagerne til viden omkring rusmidler og misbrug af rusmidler med særligt fokus på misbrug blandt særlige grupper. Det handler om at give deltagerne kompetencer til at afhjælpe misbrugsproblemer i deres daglige arbejde. Herunder er der fokus på at skabe et fælles sprog om misbrug og misbrugsbehandling, således at deltagerne får et fundament til at yde en god effektiv indsats overfor deres specifikke målgruppe.

Rusmidler udgør en stor risiko for borgere med kognitive udfordringer; denne målgruppe er ofte karakteriseret ved at have kognitive vanskeligheder, social påvirkelighed, nedsat impulskontrol og selvværdproblemer. Disse karakteristika spiller en stor rolle i udviklingen og fastholdelsen af et problematisk misbrug.

Deltagerne bliver klædt på til blandt andet at kunne identificere risikofaktorer og signaler på misbrug. Der bliver italesat, hvornår der er tale om brug og misbrug af diverse rusmidler. Ydermere vil deltagerne blive introduceret til konsekvenserne af et misbrug, idet særlige grupper har en begrænset evne til at kompensere for følgerne af et misbrug.

Kurset indeholder endvidere en introduktion til et enkelt og valideret screeningsværkstøj, SumID-Q. Det er et værktøj, som kan give de professionelle et billede af borgerens omfang af og holdninger til rusmiddelforbruget. Derudover kan værktøjet give et billede af borgerens indsigt i konsekvenserne af forbruget, og hvilke overvejelser borgeren har omkring en forandring af situationen.

Derudover bliver deltagerne introducerede til metoder og strategier til at foretage en motiverende samtale, som er en borgerfokuseret fremgangsmåde. Denne form for samtale har til formål at fremkalde, forstærke og fastholde motivation for forandring. Herunder gives der en introduktion til grundprincipperne for en motiverende samtale, således at deltagerne kan bruge måden konkret i deres arbejde med personer med kognitive udfordringer.

Gennem kurset får deltagerne konkrete øvelser med Sum-ID-Q, at lytte refleksivt og motiverende samtaler. 

MÅLGRUPPE
Professionelle, som til daglig arbejder med personer med handicap. 

FORM 
Kurset afvikles over 3 dage med eksterne undervisere fra Aalborg Kommunes Fagcenter for særlige tilbud.