Seksualitet og psykisk sygdom


FORMÅL
At bryde tabuer om seksualitet og give deltagerne viden om begrebet seksualitet i relation til psykisk sygdom. Herunder er der fokus på at give medarbejderne i nærmiljøet redskaber til at støtte op om den enkelte persons seksualitet.   

Deltagerne får viden om og indsigt i begrebet ”seksualitet”, og hvordan det skal forstås i relation til psykisk sygdom. Herunder vil der være fokus på seksuel udvikling generelt, og hvordan medarbejdere kan håndtere det i deres daglige arbejde med personer med handicap. Der vil være en introduktion til, hvordan man som fagperson kan italesætte dette emne i forhold til den enkelte person med handicap, og hvordan man håndterer hverdagen sammen med vedkommende. 

Der vil være fokus på den konkrete medarbejders rolle i relation til personen med psykisk sygdom, og hvordan medarbejder kan understøtte vedkommendes seksuelle udvikling. Målet er at give deltagerne arbejdsmetoder til at håndtere denne problemstilling, således at personen med psykisk sygdom kan opnå et bedre seksualliv, som i sidste ende vil skabe en større trivsel og livskvalitet for den enkelte. 

Kurset tager udgangspunkt i medarbejdernes daglige arbejde, og de reelle udfordringer de står overfor. 

MÅLGRUPPE
Professionelle, som til daglig arbejder med personer med handicap som fx støttepersoner eller personale på institutioner for psykisk handicappede. 

FORM
Kurset afvikles over 3 dage med eksterne undervisere fra Human Insight.