Tegn Til Tale kurser


FORMÅL  
At give deltagerne undervisning i kommunikationsformen ”tegn-til-tale”, som bl.a. anvendes som supplement til tegnsprog. Tegn til tale, også kaldet TTT, kombinerer kropssprog og mimik, og denne form for kommunikation henvender sig primært til personer, som har svært ved at tale og udtrykke sig. TTT kan både anvendes som redskabt il at udvikle talesproget og som et supplement til tegnsproget.   

Deltagerne får et grundlæggende kursus i TTT, hvor de lærer størstedelen af tegnene. Mange af tegnene er velkendte, og de kan forstås internationalt af de fleste mennesker. TTT adskiller sig primært fra kropssproget ved at være centreret omkring hænderne. Der er fokus på at give deltagerne viden om TTT, således at de vil kunne bruge det i hverdagen som kommunikationsform. Udover at TTT kan blive et godt kommunikationsredskab i hverdagen, kan det også anvendes som metode til at styrke den enkelte persons talesprog. 

MÅLGRUPPE 
Professionelle, som arbejder med personer med kommunikationsvanskeligheder.  

FORM  
Det varierer efter behov. Undervisningen varetages primært af vores IPIS-konsulent Henriethe Malakiassen.