Tegnsprogskurser


FORMÅL 
At give deltagerne undervisning i tegnsprog, der anvendes som kommunikationsform til personer med høre- og talevanskeligheder. Deltagerne får et grundlæggende kursus i tegnsprog, hvor de lærer at kommunikere gennem tegn med hænderne. Tegnsprog er en kommunikationsform, som visuelt viser gennem bevægelser, gestik og mimik, hvad man vil sige med talesproget.  

Vi gør opmærksom på, at tegnsprog ikke er ét universalt ”sprog”, og det varierer i forhold til land til land. Vores konsulent kan både undervise i dansk og grønlandsk tegnsprog. 

MÅLGRUPPE 
Personer, som lever med høre- eller talevanskeligheder.
Professionelle, der arbejder med personer med høre- eller talevanskeligheder.  
Pårørende til personer med høre- eller talevanskeligheder. 

FORM 
Det varierer efter behov. Undervisningen varetages primært af vores IPIS-konsulent Henriethe Malakiassen.