Vejlederuddannelse

FORMÅL
At give deltagerne viden om og indsigt i børn og unges trivsel og udvikling med risikoprofiler og/eller med funktionsnedsættelser i Grønland. Formålet er at klæde de lokale personer på, som til daglig arbejder med børn og unge, til at kunne yde en tidlig pædagogisk indsats.  

Hovedvægt vil være at give deltagerne viden, konkrete metoder og redskaber til at kunne vejlede eller selv udføre en tidlig pædagogisk indsat over for familier med børn med risikoprofiler og/eller en funktionsnedsættelse. Den tidlige indsats kan forhindre mistrivsel i hverdagen, og derved vil man kunne undgå en negativ udvikling hos barnet. 

Undervisningen vil blandt andet omhandle viden om handicapområdet i Grønland, og hvordan det er at være en person med handicap versus en person uden handicap. Herunder vil deltagerne opnå viden om de forskellige opfattelser og forståelser omkring begrebet ”handicap” i henhold til samfundet, familien og de nære relationer samt den enkelte person med handicappet. De vil også opnå indsigt i forskellige former for handicaps og funktionsnedsættelser, hvor der vil være fokus på forskellen mellem de fysiske og psykiske. 

Der lægges særligt vægt på at kunne vejlede familien som helhed, hvor deltagerne blandt andet vil opnå viden omkring følelsesmæssige reaktioner, opdragelse af barnet med handicap, stresshåndtering i hverdagen samt udfordringen med ansvarsfordelingen mellem familie og samfundet. Deltagerne vil blive introducerede til forskellige pædagogiske metoder, som de vil kunne anvende i deres daglige arbejde med de enkelte familier; herunder vil der blive undervist i samtaleteknikker i forhold til følelser, anerkendende og visuel pædagogik. Der lægges vægt på tværfagligt samarbejde og pædagogiske tilgange for at kunne skabe og vejlede i børns trivsel og udvikling, hvor forældresamarbejde er i centrum.  

Deltagerne vil blive introducerede til forskellige samarbejdsmetoder både i forhold til andre fagpersoner og forældrene. Her vil der være fokus på konfliktforståelse og konflikthåndtering, idet det kan være vanskeligt for den enkelte og hele familien at forstå og acceptere det pågældende handicap. Typisk vil familien og barnet have følelsen afmagt og/nederlag, og her introduceres deltagerne til pædagogiske redskaber til at vejlede og håndtere disse følelser både professionelt og privat.    

Der vil være fokus på, at deltagerne efter endt undervisning vil kunne vejlede kolleger, andre fagfolk samt forældre om tidlig pædagogisk indsats. Herunder hvad man kan gøre konkret i forhold børn og unge med funktionsnedsættelser.  

MÅLGRUPPE 
Fagfolk, som arbejder med personer med handicap.
Ufaglærte personer, som arbejder med personer med handicap.  

FORM
Undervisningsforløbet er 7 moduler á 3 dages varighed med eksterne undervisere.