Rådgivning

Vi er din VEJVISER gennem det offentlige system i forhold til handicapfaglige problematikker i din hverdag

Vi består af et konsulent-team med forskellige faglige baggrunde, som yder råd og vejledning til alle:

  • Personer, som lever med handicap
  • Professionelle, som arbejder med personer med handicap
  • Pårørende til personer med handicap

Formålet med vores rådgivning er at klarlægge individuelle behov samt opstille forskellige løsningsforslag. Rådgivningen ydes skriftligt, telefonisk eller ved personlig henvendelse både i grupper eller individuelt.

Vi kan fx rådgive og vejlede om muligheder vedrørende:

  • Sociallovgivningen med speciale i handicapreglerne 
  • Generel viden i forhold til hjælpeforanstaltninger 
  • Diverse udfordringer i hverdagen i forhold til psykiske og fysiske handicap
  • Relevante hjælpemidler i henhold til fremskaffelse og anvendelse
  • Anden faglig ekspertise i Grønland, Danmark eller udlandet

Vores konsulent-team har mange års erfaring med handicapområdet i Grønland, og de har alle en bred viden om muligheder for personer med handicap tilpasset den grønlandske natur og kultur.

Vi som konsulenter kan ikke sagsbehandle, træffe beslutninger om hjælpeforanstaltninger eller tildele hjælpemidler.