At leve med et handicap

Vi er din VEJVISER gennem det offentlige system i forhold til handicapfaglige problematikker i din hverdag

Når du lever med et handicap i Grønland, er der to lovgivninger, du skal forholde dig til - Sundhedslovgivningen og Sociallovningen. 

I Sundhedslovgivningen kan du orientere dig om mulige sundhedsydelser under Landstingsforordning nr.15 af 6. november 1997 om sundhedsvæsenets ydelser mv.

I Sociallovgivningen kan du orientere dig om dine muligheder i relation til handicapområdet under Selvstyrets bekendtgørelse nr. 8 af 25. juni 2014 om hjælp til personer med vidtgående handicap 

NB: Vi kan kun rådgive og vejlede i henhold til Sociallovgivningen.

Vigtigt for dig at vide:

  • Du får stillet en diagnose gennem Sundhedslovgivningen, men hvis du har behov for hjælpeforanstaltninger, skal du søge om at blive omfattet af Sociallovgivningens handicapregler. 
  • Hvis du skal omfattes, skal dit handicap først og fremmest blive kategoriset som vidtgående, og dit handicap forhindrer dig i at leve en normal dagligdag.

Vidtgående handicap
 = ”[…] en væsentlig nedsat funktionsevne, der skyldes en varig fysisk eller psykisk lidelse, skade eller mangel” (Selvstyrets bekendtgørelse nr. 8 af 25. juni 2014 om hjælp til personer med vidtgående handicap § 2, stk.1).


At forhindrer dig i at leve en normal dagligdag = ”[…] at den væsentlige nedsatte funktionsevne skaber et væsentligt tab eller en væsentlig begrænsning for personens muligheder for at leve en normal dagligdag og i personens muligheder for at deltage i samfundslivet på lige fod med andre borgere” (Selvstyrets bekendtgørelse nr. 8 af 25. juni 2014 om hjælp til personer med vidtgående handicap § 2, stk.1).

Du kan have en nedsat funktionsevne, men den er nødvendigvis ikke vurderet som en væsentlig nedsat funktionsevne; det bestemmes ud fra en samlet vurdering af, hvordan du kan fungere i hverdagen. Det betyder, at blive omfattet af handicapreglerne er behovsbestemt, og det afhænger af dine levevilkår. Midlertidige funktionsnedsættelser medregnes ikke. 

At blive omfattet af handicapreglerne er op til visitationsudvalget i den kommune, du bor i. Visitationsudvalget består typisk af en fagchef, en socialrådgiver, en læge og en sagkyndig, og de vurderer om, der er tale om en sygdom eller et vidtgående handicap. Hvis de vurderer, at det er en sygdom, vil du som udgangspunkt have ret til behandling (primært medicinsk). 

Følgende oplysninger skal danne grundlag for visitationsudvalgets afgørelse:

  • Lægeerklæring, psykologundersøgelse eller anden sundhedsfaglig vurdering, som dokumenterer din varige fysiske eller psykisk lidelse, skade eller mangel. 
  • Socialforvaltningens beskrivelse af dine færdigheder, funktionsevne samt leveforhold. 

Det betyder med andre ord, at du ofte skal igennem 3 processer, hvis du har behov for hjælpeforanstaltninger:

  1. Sundhedsvæsenet skal stille din diagnose.
  2. Du skal søge via din sagsbehandler om at blive omfattet af handicapreglerne under Sociallovgivningen. 
  3. Du skal søge via din sagsbehandler om ønskede hjælpeforanstaltninger.
Vi gør opmærksom på, at selvom du er omfattet af handicapreglerne, kan din pågældende sagsbehandler give dig afslag på ønsket hjælpeforanstaltning. Der skal være en direkte sammenhæng mellem dit handicap og den ønskede hjælpeforanstaltning.

Det er også vigtigt at vide for dig, at selvom du en gang har fået bevilget en hjælpeforanstaltning, betyder det ikke, at du kan få det igen. Din funktionsevne eller levevilkår kan ændre sig over tid, og dine behov kan derfor blive vurderet forskelligt over tid.

Hvis du ikke er omfattet af handicapreglerne under Sociallovningen, kan vores konsulentteam som udgangspunkt give dig råd og vejledning i henhold til andre lovgivninger, hvor der er mulighed for at søge hjælpeforanstaltninger samt henvise dig til rette person eller afdeling.

Hvis du ikke er tilfreds med visitationsudvalgets afgørelse, har du mulighed for at anke ved Det Sociale Ankenævn 
Du har ret til at få råd og vejledning hos kommunen med at anke en afgørelse (§ 62, kapitel 3 i Selvstyrets bekendtgørelse nr. 8. af 25. juni 2015).

Læs mere om Selvstyrets generelle lovgivning her eller søg selv i Selvstyret Lovsamling