IPIS' officielle samarbejdspartnere


BLINDE OG SVAGSEENDE
Synscenter Refsnæs
Kystvejen 112
4400 Kalundborg
Tlf.nr.: +45 59 57 01 57
Mobilnr.: +45 29 26 83 47
Hjemmeside: www.synref.dk
Rådgivning, kurser og materialer.
Kontaktperson
Afdelingsleder: Søren Schytt
Mail: soesc@regionsjaelland.dk

Dansk Blindesamfund
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup
Tlf. +45 38 14 88 44
Mobil +45 23 40 92 40
Hjemmeside: www.blind.dk
Kontaktperson
Projektleder Tina Adele Hoff
Mail: tina.adele.hoff@blind.dk


DØVE
Castberggård
Østerskovvej 1
Urlev
8722 Hedensted
Telefon: +45 75 68 79 00
Fax: +45 75 68 77 99
Mail: admin@cbg.dk
Hjemmeside: www.cbg.dk


FRA VIDEN TIL INDSATS KURSER + KURSER OM SEKSUALITET OG PSYKISK SYGDOM 
Human Insight
Tranevej 4
9310 Vodskov
Mobilnr.: +45 22 77 47 46
Hjemmeside: www.human-insight.nu 
Kontaktperson
Hans Jacobsen
Socialpædagog og psykoterapeut
Mail: hansjacobsen@human-insight.dk
&
Ift. Fra viden til indsats: Marie Vadsholt Stilling, psykolog
Ift. Seksualitet og psykisk sygdom: Linda Primdahl, master i psykologi


KURSET OM MISBRUG BLANDT SÆRLIGE MÅLGRUPPER
Aalborg Kommune 
Fagcenter for særlige tilbud
Rantzausgade 8, 2. sal tv.
9000 Aalborg
Tlf.nr.: +45 99 82 74 70
Mail: fagc-sarl-tilbud@aalborg.dk 
Hjemmeside: www.handicaptilbuddene.aalborg.dk/fagcentre/fagcenter-for-saerlige-tilbud
Kontaktperson 
Hans Jacobsen
Mail: hjj-aeh@aalborg.dk 
Mobilnr.: +45 22 77 47 46
&
Linda Primdahl, master i psykologi

VEJLEDERUDDANNELSEN
Center for Autisme
Herlev Hovedgade 199
2730 Herlev
Fax: +45 44 98 23 53
Tlf.nr.: +45 44 98 23 55
Mail: info@centerforautisme.dk
Hjemmeside: www.centerforautisme.dk 
Kontaktperson
Susanne Henri Rasmussen
Psykolog og afdelingsleder for RUK
Tlf.nr.: +45 44 98 23 55
Mobilnr.: +45 26 25 28 56
Mail: srs@centerforautisme.dk


STØTTEPERSONUDDANNELSEN
PI/SPS
Perorsaanermik Ilinniarfik / Socialpædagogisk Seminarium
Marralinnguaq 40 + 40B
Postboks 519
3952 Ilulissat
Tlf.nr.: 38 35 50
Mail: allaffik@pi.sps.gl / allaffik@pi.sps.gl
Hjemmeside: www.pi.sps.gl 
Kontaktperson
Karo Thomsen Fleischer
SPU Underviser
Tlf.nr.: 38 35 72
Mobilnr.: 54 43 46
Mail: karo@pi.sps.gl


ANDRE SAMARBEJDSPARTNERE 
Knud Rasmussens Højskole
Aqqusinersuaq 99
Postboks 1008
3911 Sisimiut
Fax: 86 49 07
Tlf.nr.: 86 40 32
Mail: krh@krh.gl
Hjemmeside: www.krh.gl 
Kontaktperson
Forstander Lise Lennert Olsen
Mobilnr.: 55 33 56 
Mail: llo@krh.gl