IPIS' rapporter

IPIS er et Videns- og Rådgivningscenter, som er målrettet: 
  • Dig, som lever med handicap
  • Dig, som arbejder med personer med et handicap 
  • Dig, som er pårørende til en person med et handicap  
Vi er dobbeltsprogede, og vores viden og rådgivning er tilpassede de grønlandske forhold. Vi er sammensat af fagpersoner med forskellige uddannelses- og erfaringsmæssige baggrunde, som sikrer en tværfaglig og helhedsorienteret indsats inden for handicapområdet i Grønland.

Vi arbejder ud fra en vision og en mission

Vores daglige arbejde består af 4 kerneydelser: 

  1. Rådgivning 
  2. Vidensarbejde 
  3. Kursusvirksomhed 
  4. Materialeproduktion

Læs mere om dem her

Men hvad det betyder det? 

Vi har i de følgende rapporter beskrevet, hvad vi konkret laver i hverdagen, og hvad vi kan tilbyde jer.

Rapporterne forelægger både på grønlandsk og dansk.

Klik på billedet og læs IPIS' årsrapport 2015.


 
Klik på billedet og læs IPIS' årsrapport for 2013-2014.