Uddannelses- og arbejdsmuligheder

Her kan du finde informationer om diverse uddannelses- og arbejdsmuligheder

Da der ikke forelægger flere udgivelser vedrørende børn og unge med handicap i Grønland, henviser vi til Socialstyrelsens udgivelser og deres vidensbank. 

Vi gør opmærksom på, at disse ikke er tilpasset de grønlandske forhold, og de kan ses som inspiration til dig; derudover er vi ikke ansvarlige for indholdet i udgivelserne eller forpligtede til at udgive en grønlandsk version. 

Til højre vil du finde information om uddannelsesmuligheder i Grønland.

Hvis du ikke finder de informationer, du har brug for, er du velkommen til rette henvendelse til os pr. mail ipis@nanoq.gl eller pr. telefon 34 66 80.

SOCIALSTYRELSEN
Socialstyrelsen har en del af de samme opgaver i Danmark, som IPIS har i Grønland. Styrelsen er en del af Social- og Indenrigsministeriet. De giver lige som IPIS råd og vejledning til personer, som lever med handicap, til fagpersoner som arbejder med personer med handicap og til pårørende til personer med handicap. Socialstyrelsen skaber viden til gavn for beslutningstagere, kommunerne, de sociale tilbud og borgerne. 

Styrelsen arbejder inden for følgende områder:

  • Børn
  • Unge
  • Voksne
  • Ældre
  • Handicap, hjælpemidler og psykosociale indsatser
  • Udsatte
  • Integration

Læs mere om Socialstyrelsens opgaver her

Læs mere om forskellige handicaps på Socialstyrelsens hjemmeside her 


GRØNLANDS SELVSTYRE - OPSAMLING OM HANDICAPPEDES MULIGHEDER FOR UDDANNELSE OG ARBEJDSTAGNING
I 2009 blev der udarbejdet en opsamling fra det daværende Departement for Undervisning, Kultur, Forskning og Kirke i Grønlands Selvstyre omhandlende handicappedes muligheder for uddannelse og arbejdstagning. Der står beskrevet de lovgivningsmæssige muligheder for handicappedes undervisning og beskæftigelse; herunder muligheden for støtteperson, særlig aktivering, fritids- og specialundervisning og muligheder for revalidering og fleksjob.

Hent opsamlingen her


Derudover henviser vi til de respektive departementer, som har ansvaret for arbejdsmarkedet og uddannelse:

Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel

Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke